25 Oportunități | 36 Organizații

Asociația „Betania” luptă împotriva discriminării

La începutul lunii noiembrie, Asociația Betania a organizat un training destinat antidiscriminării, alături de partenerii de la Asociația Alternative Sociale din Iași și de invitații de la organizația InterCultural Iceland. Este un fapt cunoscut că familiile afectate de migrație, copiii sau adulții, se confruntă cu situații de discriminare în comunitățile în care încearcă să se integreze.  Actorii activi în acest fenomen social sunt atât membrii comunității cât și reprezentanții unor instituții (servicii sociale, școală etc.).

Proiectul în cadrul căruia a fost organizat evenimentul, prevede instruirea unor specialişti-cheie din judeţele Iaşi şi Bacău în domeniul antidiscriminării. InterCultural Iceland a angajat doi formatori pentru crearea şi adaptarea curriculei de formare în domeniul antidiscriminării şi pentru susţinerea seminariilor de specialitate. Obiectivul trainingului a fost ca participanții, în special, asistenţii sociali angajaţi în proiect, să își sporească nivelul de cunoaștere a formelor de manifestare ale discriminării, prin înțelegerea mai profundă a impactului acestui fenomen asupra grupurilor vulnerabile, astfel încât să poată pune în practică măsuri de combatere a discriminării.

Sursă: www.asociatiabetania.ro

« »