25 Oportunități | 36 Organizații

Asociaţia „Există o şansă” din Buhuși organizeazǎ conferinţa de constituire a reţelei CERT – Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli, 28 noiembrie 2015

Asociaţia „Există o şansă” organizeazǎ sâmbǎtǎ, 28 noiembrie 2015, începând cu ora 11.00, conferinţa de constituire a reţelei CERT – Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli, în cadrul proiectului „CERT, o şansă pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Evenimentul oficial de înfiinţare a reţelei CERT va avea loc la Centrul de Resurse pentru Tineret din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria), oraşul Buhuşi, judeţul Bacǎu, şi este planificat a fi o masǎ rotundǎ cu membrii fondatori ai reţelei CERT (şcoli pilot, ONG-uri, cluburi şcolare şi sportive, instituţii şi autoritǎţi publice, agenţi economici etc.).

Vă invităm să identificăm împreună un cadru comun de lucru în reţea, într-un context participativ de dezbatere, pentru o abordare constructivǎ a procesului de management în reţeaua CERT.

Agenda evenimentului:

11.00 – 11.15: Înregistrarea participanţilor

11.15 – 11.30 : Este CERT ! – Centrul de Resurse pentru Tineret se prezintă

11.30 – 12.30 : Planul de acţiune al reţelei CERT (I)

  • Clarificǎri conceptuale şi de structurǎ a parteneriatelor posibile de lucru în reţea.
  • Informarea şi consultarea stakeholderilor strategici cu privire la importanţa şi beneficiile lucrului în reţea.
  • Viziunea, misiunea, valorile şi obiectivele reţelei CERT.
  • Constituirea Comisiei Permanente de lucru a reţelei CERT (formatǎ din promotorii desemnaţi de fiecare instituţie/ organizaţie din reţea).
  • Harta direcţiilor strategice de acţiune în reţeaua CERT

12.30 –  12.45: Pauzǎ de cafea

12.45–14.00: Planul de acţiune al reţelei CERT                                                                           

  • Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitǎţi, amenintǎri) – instrument de analizǎ a potenţialului reţelei CERT de a se dezvolta durabil la nivel regional, naţional şi internaţional. Componentele analizei SWOT: Legislaţia în domeniul voluntariatului şi tineretului; Formarea în domeniul voluntariatului şi implicǎrii civice a tinerilor din şcoli; Practica în domeniul voluntariatului şi implicǎrii civice a tinerilor; Promovarea voluntariatului în şcoli şi a cetǎţeniei active în comunitate; Surse potenţiale de finanţare pentru proiecte.
  • Strategia de lucru în reţea la nivel local şi regional pe termen scurt şi mediu
  • Definirea obiectivelor generale şi a obiectivelor strategice de acţiune în reţea pe termen lung
  • Declaraţia de politicǎ publicǎ în domeniul tineretului: Lobby şi Advocacy pentru apǎrarea şi promovarea drepturilor tinerilor – Este CERT – Tinerii pe agenda consilierilor locali!

 14.00: Concluzii şi Networking 

Persoanele interesate să participe sunt rugate să trimită un email la adresa contact@existaosansa.ro.

« »