25 Oportunități | 36 Organizații

Concurs pentru oneșteni: „Citesc, deci exist!”

În perioada 24 octombrie 2015-16 noiembrie 2015, se va desfășura la Oneṣti, judeṭul Bacău, concursul „Citesc, deci exist!”, concurs de lectură a unui text la prima vedere, desfășurat pe trei secţiuni (limba română, franceză și engleză) la nivel de gimnaziu și liceu/școală profesională. În perioada 1-7 noiembrie 2015, se va desfășura faza pe școală în cadrul căreia vor fi selectaţi 5 elevi, indiferent de nivelul de studiu (vârsta 10-20 ani). Un elev poate participa  la o singură secțiune. Cei 5 elevi selectionați la faza pe școală pot fi toți la aceeași secțiune ori la secțiuni diferite. Câṣtigătorii selectaṭi vor completa apoi  fiṣa de înscriere pentru a participa  la etapa  finală a Concursului care va avea loc pe data de 15 noiembrie 2015 . Concursul se va desfăṣura pe trei secṭiuni. Listele cu elevii selecṭionaṭi la faza pe ṣcoală, semnate ṣi ṣtampilate de către directorul respectivei instituṭii de învăṭământ participante, vor fi scanate/fotografiate și trimise organizatorilor pe adresa de email a Asociaṭiei „Clubul EXPRESIA IDEII”: expresiaideii@yahoo.com, până la data de 10 noiembrie 2015 , ora 24.00.

 Listele vor conṭine ṣi punctajul obṭinut la faza pe ṣcoală (necesar pentru un eventual baraj la evaluarea finală). Relaṭii suplimentare la telefon: 0771413367. Instituţia coordonatoare este Asociaţia „Clubul EXPRESIA IDEII”, Onești, jud.Bacău, iar parteneri sunt Muzeul Municipal de Istorie Onești, judeţul Bacău ṣi Radio Connect FM.

Scopul: cultivarea plăcerii de a citi în limba română, franceză și engleză. Obiective: Achiziţia și verificarea competenţei de a citi cursiv, corect și expresiv un text la prima vedere, verificarea cunoștinţelor de literatură română și universală, o verificare în vederea susţinerii probei orale la examenul de bacalaureat, stimularea spiritului competitiv, realizarea unor relaţii de prietenie și colaborare între participanţi, etc.

Argument: Apariţia și utilizarea pe scară tot mai largă a internetului a condus la diminuarea până la dispariţie a interesului pentru lectura unei cărţi. Lipsa lecturii unei cărţi conduce la imposibilitatea exprimării libere a propriilor idei sau ale altora, la imposibilitatea cunoașterii și aprecierii corecte a valorilor, la scăderea creativităţii. Cititul cărţilor conduce la dezvoltarea unor sentimente frumoase, de exemplu umanism și empatie precum și dorinţa de a contribui la binele universal, etc. Datorită utilităţii lui deosebite și marelui impact în comunitate, proiectul poate fi reluat anual și dezvoltat. Elevii premiaṭi la final câṣtigă dreptul de a fi solicitaṭi în cadrul unor activităṭi specifice organizaṭiei și vor fi invitaţi în cadrul unei emisiuni speciale la Radio Connect FM, Onești.

Organizații

Înregistrează organizația ta pe Bee Strong

Înregistrează cont de organizație

Voluntari

Fă un profil de voluntar pe Bee Strong

Înregistrează cont de voluntar

« »