25 Oportunități | 36 Organizații

FSC organizează Gala Voluntarului 2015

Fundaţia de Sprijin Comunitar organizează în data de 11 decembrie 2015, cea de-a IX ediţie a Galei Voluntarului, eveniment important de recunoaştere a activităţilor deosebite pe care voluntarii le-au desfăşurat în sprijinul comunităţii băcăuane.

Din acest motiv, FSC invită ONG-uri, licee, colegii, companii care implică voluntari în proiectele lor, să-şi facă publice cele mai reuşite proiecte şi cei mai buni voluntari, nominalizându-i la următoarele categorii:

Voluntarul anului în judeţul Bacău:

Vizează recunoaşterea implicării exemplare a unui voluntar al organizaţiei în cadrul unei iniţiative sau proiect de impact pentru comunitate.

Proiectul de voluntariat al anului în judeţul Bacău:

 Recompensează campanii şi proiecte de voluntariat public – care sunt iniţiate de o instituţie sau fundaţie şi  implică voluntarii organizaţiei, în beneficiul unei cauze sau a unui proiect de interes pentru comunitate.

Regulament privind procesul de nominalizare şi evaluare:

CINE POATE NOMINALIZA?
Organizaţiile înscrise la Gala Voluntarului, ediţia a IX-a, care au derulat cel puţin un proiect bazat în cea mai mare parte pe voluntari şi care au voluntari înscrişi oficial în organizaţie (pe baza unui contract sau a unei adeziuni scrise).

Fiecare organizaţie poate face cel mult o nominalizare la fiecare dintre cele două categorii.

CUM SE FAC NOMINALIZARILE?

Prin completarea formularului online de pe site-ul: www.voluntarifsc.ro până la data de 30 noiembrie 2015, inclusiv.

COMITETUL DE SELECŢIE ŞI JURIZARE

Nominalizaţii vor fi stabiliţi de un juriul independent de oricare dintre organizaţiile implicate şi care va fi format din aproximativ 5  persoane, reprezentanţi ai partenerilor implicaţi în organizarea evenimentului.

CRITERIILE DE EVALUARE

1. Categoria: „Voluntarul anului 2015” în judeţul Bacău:

  • Efortul depus de voluntar în cadrul proiectului (nr. de ore, poziţia ocupată în cadrul proiectului, responsabilităţile avute, abilităţile utilizate, rezultatele obţinute)
  • Constanţa implicării voluntarului în activităţile organizaţiei (alte proiecte în care s-a implicat, numar de ore/zile dedicate voluntariatului, vechimea)
  • Motivaţia voluntarului de a face parte din program
  • Iniţiativa în a demara proiecte în cadrul organizaţiei sau în a atrage şi mobiliza alţi voluntari (proiecte iniţiate, gradul de noutate al acestora, impact, voluntari atraşi pentru organizaţie, modalităţi inedite de promovare a voluntariatului)
  • Reflectarea implicării lui şi în afara programului demarat de companie

2. Categoria: Proiectul de voluntariat al anului 2015 în judeţul Bacău

  • Abilităţi personale utilizate de voluntari (se va acorda o atenţie specială implicării voluntarilor în activităţi calificate)
  • Amploarea programului de voluntariat: numărul de ore investite, numărul  de voluntari ca  procentaj din numarul total de voluntari  ai organizaţiei, numărul de beneficiari, etc.
  • Rezultatele obţinute de programul de voluntariat 
  • Importanţa cauzei pentru care s-a desfăşurat programul de voluntariat
  • Creativitatea coordonatorului de campanie în mobilizarea voluntarilor implicaţi în proiect.

Sursa: http://www.voluntarifsc.ro/

« »