25 Oportunități | 36 Organizații

Telekom lansează concursul de proiecte „Te implici!”

Brandul de comunicații Telekom România oferă fonduri de până la 70.000 euro în cadrul concursului de proiecte „Te implici”. Beneficiarii eligibili sunt organizațiile nonguvernamentale care pot înscrie maximum 3 proiecte fiecare în perioada 6-30 noiembrie, ora 18.00, 2015.

Proiectele înscrise în concurs trebuie să utilizeze noile tehnologii informatice și de comunicații în urmatoarele domenii de intervenție:

 Educație
Proiecte care își propun să ofere școlilor kituri de instrumente care să asigure integrarea mediilor digitale în curriculum și învățarea de zi cu zi, precum și proiecte pilot care permit utilizarea aplicațiilor și tabletelor în clasă. O altă arie de acțiune vizează digitizarea unor documente scrise și realizarea bibliotecilor virtuale.
Sănătate
Proiecte precum trecerea fișelor medicale în sistem online, crearea unei baze de date cu informații privind situația donatorilor de sânge, sau aplicații inteligente care măsoară semnele vitale și transmit rezultatele mai departe medicului de familie.
Mediu
Hărțile digitale dedicate protecției mediului, instrumente digitale de monitorizare a amprentei de carbon însoțite de obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, aplicații mobile pentru reducerea consumului de energie sau aplicații digitale dedicate ecosistemelor din România.
Inovație
În acest domeniu, participanții trebuie să înscrie proiecte cu accent pe inovație, tehnologie, evoluție, eficientizarea consumului de resurse, în care noile tehnologii informatice și de comunicații au un aport vital.
Dezvoltare
Aplicațiile M2M care oferă soluții pentru managementul rețelelor de distribuție și aprovizionare cu apă, inclusiv soluții de contorizare inteligentă a distribuției apei potabile către locuitori.
Protecție Socială
Inițiativele de centralizare a cazurilor sociale prin crearea unor baze de date integrate sau aplicații mobile care oferă noutăți din domeniul asistenței sociale sau posibilitatea de a face sesizări, toate acestea reprezintă soluții posibile pentru lista lungă de provocări sociale.
Pentru mai multe informații, accesați aici.
« »