25 Oportunități | 36 Organizații

Centrul European de Educație și Training promovează valorile democractice în rândul liceenilor băcăuani printr-o metoda inedită, Teatru Forum

Asociația „Centrul European de Educație și Training” (CEET) a avut o serie de reprezentații cu piesa de Teatru Forum „Libertate furată” în diverse instituții de învățământ din județul Bacău. Acțiunea face parte din proiectul ,,Promovarea, apărarea și consolidarea valorilor democratice – o provocare majoră pentru tânăra generație din județul Bacău”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Teatru Forum este un teatru interactiv care pornește de la o situație unde sunt încălcate drepturile omului în rezolvarea căreia se poate implica publicul spectator. În județul Bacău această metodă de educație nonformală este nouă, motiv pentru care mi-am propus să aflu căteva detalii de la Monica Andrei, manager de proiect în cadrul Asociației CEET.Liceul Tehnologic “Jacques M. Elias”, Sascut, Bacău

 De ce aţi ales Teatrul Forum pentru a promova valorile democratice?

Pentru că este metoda care se pliază perfect pe situații de discriminare ale anumitor categorii de persoane care fac parte din grupuri vulnerabile. Aceasta se potrivește bine unor contexte în care întâlnim oameni care susțin stereotipiile și prejudecățile prin trăirea și experimentarea de către grupul țintă al proiectului a unor situații de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Cât de deschişi au fost elevii la acestă metodă de educaţie nonformală?

Elevi din 12 școli gimnaziale și licee din județul Bacău, plini de entuziasm și dăruire, alături de profesori și echipa de proiect, prin piesa de Teatru Forum “Libertate furată” au dezbătut anumite dileme din viața lor și au identificat  soluții pe care de multe ori  nu au avut curajul să le testeze în realitate.

Elevii Colegiului Tehnic “Ion Borcea” Buhuși, postează pe pagina colegiului de FB în data de 28 Noiembrie 2015:

“Teatru Forum cu actori și spect-actori. Ne-a plăcut mult! Mai vrem! Mulțumim doamnei manager de proiect, Monica Margareta Andrei! Ne vedem în decembrie!”

Aţi reuşit să creaţi contextul în care oamenii să se deschidă şi să participe activ la elaborarea soluţiilor? Cum a avut loc această interacţiune?

Colegiului Național „Costache Negri”, Târgu Ocna

Pentru implementarea cu succes a activității de Teatru Forum, am avut sprijinul conducerii tuturor unităților școlare beneficiare ale proiectului. Am beneficiat de locații adecvate activității de Teatru Forum: săli multimedia, amfiteatre școlare, chiar sala de ședințe a Consiliului Local Moinești, unde au avut posibilitatea să participe în jur de 60-70 elevi de la fiecare instituție școlară într-un cadru prietenos și cald, determinându-i să fie creativi și să genereze soluții realiste la situația de opresiune pusă în scenă.

Ce obiective v-aţi propus în cadrul acestui proiect? Aţi reuşit să le atingeţi?

Obiectivul 1.

Informarea și promovarea atitudinilor și comportamentelor responsabile față de valorile democratice, creșterea gradului de respect, înțelegere și valorizare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pentru un număr de 855 de tineri, cu vârsta între 13 și 25 de ani, elevi ai învățământului preuniversitar din județul Bacău din 12 școli și colegii, în cadrul unor activități educative interactive de stimulare a spiritului democratic și de reabilitare socială.

Obiectivul 2.

Îmbunătățirea capacității de transfer și aplicabilitate a cunoștințelor teoretice privind valorile și principiile fundamentale ale democrațiilor autentice,  prin intermediul unor workshop-uri cultural-educaționale, prin care un număr de 234 de tineri, vor pune în scena 12 piese de ,,Teatru forum” prin care vor aduce în prim-plan probleme precum: protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dreptul la viață, combaterea discriminării și extremismului, libertatea, demnitatea, egalitatea de șanse între femei și bărbați, solidaritatea, educația, protecția mediului și îmbunătățirea calității vieții, protecția copiilor.

Obiectivul 3.

Creșterea spiritului democratic participativ la nivel local și regional, prin inițierea unor dezbateri argumentative prin care 130 de tineri, din județul Bacău, din mediul urban și rural, își vor proba capacitățile de gândire critică și creativitatea, prin susținerea deschisă a ideilor și soluțiilor care conlucrează la susținerea și apărarea valorilor democratice și drepturile fundamentale ale omului specifice zonelor în care viețuiesc.

Obiectivul 4.

Formarea și implicarea activă a unui grup de 325 de adolescenți din mediul urban și rural, din județul Bacău, în direcția sensibilizării și creșterii gradului de conștientizare a cetățenilor din zonele în care locuiesc cu privire la situațiile concrete de încălcare a principiilor și valorilor democratice și de încălcare a drepturilor omului, prin intermediul metodelor de educație nonformala ,,Photovoice” și ,,Cafeneaua publică”.

Obiectivul 5.

Creșterea gradului de conștientizare a 3.500 de cititori ai Ghidului informativ despre democrație pentru tineri asupra temelor sociale și politice, care să îi facă să înțeleagă că implicarea în viața comunității poate determina schimbare și îmbunătățirea calității vieții generațiilor actuale și viitoare.

Toate obiectivele propuse prin proiect până în momentul de față au fost atinse cu succes.

La care licee elevii au fost entuziasmaţi de acest nou tip de teatru şi la care au fost pasivi? De ce?

Școala gimnazială nr 1, Faraoani

Toți elevii care au beneficiat de acest nou tip de teatru au fost entuzismați de această metodă de învățare.

Având în vedere că soluţiile propuse din partea publicului nu apar în urma unor circumstanţe reale, cât de utile le vedeţi? Ce schimbări pot aduce?

Scenariul piesei de teatru forum “Libertate furată” a fost  inspirat din viața reală a oricărei familii și adaptat vârstei, nevoilor, trăirilor elevilor. Avem opinii relevante ale elevilor și profesorilor, care au mărturisit că s-au regăsit  în piesa de teatru scrisă de echipa de proiect, de aceea soluțiile propuse  au fost pertinente și au îmbunătățit considerabil situația inițială a piesei de teatru.

Schimbările aduse de piesa de Teatru Forum au constat în îmbunătățirea clară a atitudinii elevilor față de situații de încălcare a dreptului la libera exprimare a opiniei, de discriminare, de discurs instigator la ură, de încurajare a libertății, demnității, egalității de șanse între femei și bărbați și conștientizarea importanței respectului pentru drepturilor omului.

Cum au reacţionat voluntarii la ideea de a face Teatru Forum? Cum au decurs pregătirile?

Volunatarii au îmbrățișat ideea de Teatru Forum, au fost consultați cu privire la scenariu și au fost instruiţi în metoda teatrului forum prin derularea mai multor sesiuni de pregătire prin care s-a urmărit dezvoltarea abilităţilor din sfera teatrului cu ajutorul jocurilor și dezbaterilor specifice acestei metodei.

Ce vă propuneţi să faceţi pe viitor în cadrul proiectului: “Promovarea, apărarea și consolidarea valorilor democratice – o provocare majoră pentru tânăra generație din județul Bacău”?

Următoarele activități propuse de proiect sunt:

  • Sesiuni de training cu participanții la concursul de dezbateri ,,Bacău Young Debaters & Puterea argumentului” – noiembrie – decembrie 2015;
  • Organizarea concursului de dezbateri ,,Bacău Young Debaters & Puterea argumentului” – ianuarie 2016;
  • Sesiuni de training pentru asimilarea de catre beneficiari a noțiunilor privind metodele interactive ,,Photovoice” și ,,Cafeneaua publica” – ianuarie – februarie 2016;
  • Organizarea expozițiilor de fotografie ,,Photovoice” și a sesiunilor de dialog interactiv ,,Cafeneaua publica” – februarie – martie 2016.

Astfel, nu îmi rămâne decât să le mulțumesc celor de la asociația „Centrul European de Educație și Training” Bacău și să le urez mult spor în ceea ce fac, sperând că adolescenții din județul Bacău prin aceast proiect vor avea o viziune mai largă asupra valorilor democratice și aplicarea lor în viața cotidiană.

Articol scris de Oxana Morari

Construind caractere, construim societatea.

Vezi toate articolele ale acestui autor →

« »