25 Oportunități | 36 Organizații

Simpozion cu participare internațională pe tema sănătății

Sănătate prin educație. Alimentația sănătoasă. Sănătatea mentală. Aspecte metodice din activitățile de educație pentru sănătate- ediția a III-a, 2016

 „Educația dă sens vieții, iar sănătatea îi dă forță”

Păstrarea sănătăţii şi luptă cu bolile constituie preocupări ale omului încă din cele mai vechi timpuri. Însă, ţinând cont că în ultima vreme ne confruntăm cu creşterea frecvenţei unor boli grave (cancerul, bolile de nutriţie, tabagismul, alcoolismul, bolile cardiovasculare etc.), se impune apariţia unei medicini moderne, care este tot mai mult preventivă şi se adresează omului sănătos.

Pornind de la faptul că relaţiile dintre cunoştinţele şi conştiinţa elevului sunt cu totul diferite de relaţiile induse de competenţele disciplinelor din actualul curriculum al învăţământului românesc, ne propunem ca prin acest proiect educativ să informăm la nivel elementar ce trebuie făcut pentru prevenirea şi combaterea bolilor, pentru o viaţă îndelungată şi activă şi, totodată, să trezim interesul general pentru această problematică. Dorim să reuşim să formăm la elevi atitudini pe care aceştia să le concretizeze într-un stil de viaţă sănătos.

SCOPUL SIMPOZIONULUI:

 • Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a necesității formării unor comportamente de educaţie pentru sănătate, a dezvoltării unui comportament preventiv.

 OBIECTIVE: 

 • Promovarea educației pentru sănătate prin valorificarea experienței didactice și împărtășirea exemplelor de bună practică;
 • Stimularea relațiilor de colaborare între partenerii implicați în vederea formării unei atitudini pozitive față de educația pentru sănătate;

ORGANIZATORI:

 • Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău
 • Şcoala Sanitară Postliceală Bacău

Adresa: Bacău, str. Bicaz, nr. 7

Telefon/fax: 0787542799

E-mail: revista_stagiria@yahoo.com

PARTENERI:

 • Colegiul de Medicină Bălți, Republica Moldova
 • Concept Care Solutions, Anglia;
 • KBS Phlegeteanu Sabine Marx Gmsl+, Osterhom, Germania;
 • Fundația ”Împreună pentru solidaritate socială”
 • Universitatea Danubius din Galați
 • Inspectoratul Școlar Județean Bacău
 • Școala Postliceală Sanitară Comănești
 • Școala Postliceală ”Ana Aslan” Onești
 • Şcoala Postliceală Sanitară ”Grigore Ghica-Vodă” Iași
 • Crucea Roșie Bacău
 • Serviciul Județean de Ambulanță Bacău

 GRUP ȚINTĂ: 

 • Elevii din învățământul liceal și postliceal împreună cu cadrele didactice îndrumătoare;
 • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar.
 • Parteneri educaționali (psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali, moașe, farmaciști, kinetoterapeuți, etc.)

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII:

 • 27 februarie 2016
  • Filarmonica “M. Jora” Bacău – deschiderea festivă
  • Școala Sanitară Postliceală Bacău – activitate pe secțiuni

CALENDARUL EDIȚIEI:

 • 15 ianuarie 2016 – 29 ianuarie 2016: mediatizarea simpozionului prin transmiterea invitației și a fișei de înscriere instituțiilor de învățământ, postarea informațiilor despre simpozion pe pagina de web a instituției;
 • 15 ianuarie 2016 – 15 februarie 2016: înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor științifice la adresa e-mail: revista_stagiria@yahoo.com
 • 27 februarie 2016: desfășurarea lucrărilor simpozionului ”Sănătate prin educație. Educația dă sens vieții, iar sănătatea îi dă forță”;
 • 27 februarie 2016 – 27 martie 2016: trimiterea diplomelor către participanți; diseminarea rezultatelor simpozionului prin postarea de materiale informative pe pagină web a instituției

 SECȚIUNI:

 • Secțiunea I – Investigarea unor probleme vizând sănătatea mintală, sănătatea alimentaţiei,
 • Secțiunea a II-a – Cultivarea unor deprinderi/comportamente sănătoase în școală – exemple de bună practică și aspecte metodice din activitățile care vizează promovarea sănătății și a educației pentru sănătate

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

9:30-10:00    – Primirea invitaților la Filarmonica “M. Jora” Bacău, str. Războieni, nr. 22, Bacău

10:00-10:30  – Deschiderea oficială a simpozionului

10:30-12:30   – Prezentare – Dr. Cristian Andrei

12:30-12:45   – Pauză – colocviu de impresii

12:45-13:00   – Moment artistic

13:00-14:00  – Prezentări – dr. Cecilia Lucaci – DSP Bacău,

   – dr. Aura Crețu – manager Serviciul Județean de Ambulanță Bacău;

14.00-15.00  – Pauză

15.00-17.00 – Prezentarea lucrărilor pe secțiuni la sediul Școala Sanitară Postliceală Bacău,

str. Bicaz, nr. 7

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

Cerințe privind înscrierea participanților:

 • Înscrierea participanților se face până în data de 8 februarie 2016prin completarea fișelor de înscriere (anexa 1) și trimiterea lor la adresa de e-mail: revista_stagiria@yahoo.com
 • Materialele pentru simpozion vor fi transmise în format electronic  pe adresa de e-mail: revista_stagiria@yahoo.com
 • Acordul de parteneriat în dublu exemplar, semnat și ștampilat, împreună cu un plic autoadresat și timbrat (pentru diploma și CD) vor fi trimise de către cadrele didactice care nu sunt din județ pe adresa:

Școala Sanitară Postliceală Bacău

Adresa: Bacău, str. Bicaz, nr. 7

Telefon/fax: 0234.544.932, 0787.542.799

E-Mail: revista_stagiria@yahoo.com

La  ambele secțiuni pot participa cadrele didactice din toată țara.

 • Lucrările vor fi redactate în format electronic, în Microsoft Office Word, pe format A4, cu următorul format de pagină: orientation – portrait, margins (cm) top 2, bottom 2, left 2, right 2; conținutul lucrării va fi cu caractere Times New Roman corp de literă de 12, cu diacritice, tehnoredactare la 1 rând, fără inserare număr de pagină, antet sau subsol.
 1. Titlulva fi scris cu majuscule cu Times New Roman, 14 – bold, centrat, iar sub titlul lucrării, aliniat dreapta, se va menționa numele autorului/autorilor și instituția în care predă/predau (Times New Roman 12).
 2. Volumul lucrării va avea  3-5 pagini incluzând obligatoriu bibliografia;
 3. Conținutul lucrărilor trebuie să fie în concordanță cu tema simpozionului, să cuprindă exemple de bune practici din experiența personală, să aibă originalitate și să respecte legislația în vigoare privind drepturile de autor.
 4. Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv participanților.
 5. Lucrările pot avea maxim 2 autori.
 6. Lucrările se transmit în format electronic.
 7. Taxa de participare pentru cadrele didactice este de 50de lei pentru fiecare cadru didactic și se va depune în contul bancar deschis la BRD BACAU – RO24BRDE040SV29002200400, titular cont: APIEB. În momentul achitării se va preciza obligatoriu numele dumneavoastră cu specificația pentru simpozion. Dovada plății se trimite în plicul autoadresat sau pe mail o dată cu lucrarea pentru simpozion. Taxa include cheltuielile aferente editării diplomei de participare, diplome cu credite de la Colegiul Psihologilor și a CD-ului cu ISBN care vor fi expediate la adresa menționată în fișa de înscriere.
 • Cerințe privindparticiparea la simpozion:

Se poate participa direct sau indirect la simpozion.

 • Pentru susținerea lucrării, cadrele didactice vor pregăti maxim 10 slide-uri.

6) Organizatorul va trimite tuturor cadrelor didactice participante direct/ indirect la simpozion, în plicul autoadresat, CD-ul cu ISSN și diploma de participare.

CONTACT: prof. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara: tel. 0745599469, prof. Albu Adina: 0749090381, Cărăuș Ancuța: 0752918660, e-mail: revista_stagiria@yahoo.com

Anexa 1. Formular de înscriere

Anexa 2. Acord de parteneriat

-Sursa:aici

« »