25 Oportunități | 36 Organizații

Asociația Există O Șansă invită ONG-urile să își spună părerea cu privire la alocarea transparentă a fondurilor nerambursabile

Asociația Există O Șansă, Buhuși a propus, spre avizare și adoptare de către Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Buhuși, alocate pentru activități nonprofit, de interes local. În acest sens, ONG-urile locale sunt invitate să trimită puncte de vedere, propuneri de amendare pentru un scop comun- obținerea transparentă a fondurilor pentru activități nonprofit la nivel local. (http://saad-engine.net/domain-www.primaria…/doc_display.php…)
Persoanele interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ la sediul Primăriei Buhuși, str. Republicii, nr.5, Comp. Administrație și Relații Publice sau pe e-mail-ul primariabuhusi@yahoo.com, precum și la sediul Asociației Exista O Șansă, de luni până vineri, între orele 11:00-15:00 sau pe adresa de e-mail contact@existaosansa.ro, până la data de 04.03.2016.
Acțiunea este parte a campaniei de advocacy „Este CERT – Tinerii pe agenda consilierilor locali!” în cadrul proiectului ,, CERT, o șansă pentru tine- Centrul de Resurse pentru Tineret”, proiect finațat prin granturile SEE 2014, prin Fondul ONG pentru România.

Sursa: www.facebook.com

« »