25 Oportunități | 36 Organizații

Proiect pentru tineri-„Promotori pentru democrație europeană 2016”

„Promotori pentru democrație europeană”, ajuns la cea de-a doua sa ediție, este un proiect complex care își propune să implice în fiecare an câte 30 de tineri, membri ai unor organizații de tineret, în promovarea democrației și a valorilor care îi unesc pe cetățenii Uniunii Europene. Proiectul vizează dezvoltarea de competențe în rândul participanților printr-o sesiune inițială de workshop-uri (București, 30 martie – 1 aprilie 2016), urmată de implementarea la nivel local a unor acțiuni de comunicare proprii (6 – 13 mai 2016). Proiectul se continuă cu participarea la o vizită de studiu la Parlamentul European (Bruxelles, octombrie 2016) și cu un eveniment final de prezentare a rezultatelor activităților desfășurate de participanți (noiembrie-decembrie 2016).

Un juriu format din reprezentanți ai Biroului de Informare al Parlamentului European în România, Ministerului Tineretului și Sportului, Asociației Pro Democrația și Asociației Group of the European Youth for Change va selecta cei 30 de participanți la acest proiect pe baza propunerilor de acțiuni de comunicare proprii, transmise de aceștia până la data de 6 martie 2016. Proiectul va continua cu workshop-ul „Democrație europeană în acțiune” (București, 30 martie – 1 aprilie 2016), în cadrul căruia cei 30 de tineri vor participa la sesiuni interactive despre valori și principii europene, democrația europarlamentară și modalități practice de implicare în viața publică.

Promotorii selectați vor avea ocazia să-și pună imediat în practică aceste cunoștințe prin realizarea unor acțiuni de comunicare europeană care se adresează tinerilor din propriile comunități. Acţiunile propuse trebuie să abordeze următoarele două teme:

1. 9 Mai – Ziua Europei
2. Funcționarea Parlamentului European și a sistemului de instituții ale Uniunii, ca garant al democrației, păcii, bunăstării și solidarității între cetățenii europeni.

Ulterior, promotorii vor participa la o vizită de studiu de două zile la sediul din Bruxelles al Parlamentului European, și apoi își vor prezenta proiectele și experiența acumulată într-un eveniment final de amploare, organizat în București de Biroul de Informare al Parlamentului European în România.

Desfășurarea proiectului

Pentru a fi selectaţi, candidaţii trebuie să propună modalităţi cât mai atractive şi eficiente de a stimula interesul altor tineri pentru valorile și principiile democratice pe care le împărtășesc cetățenii Uniunii Europene, pentru democrația parlamentară europeană și modalitățile de implicare în viața comunității (mai multe detalii despre valorile Uniunii Europene pot fi consultate în rubrica „Informații utile”).

În acest scop, cei interesaţi trebuie să trimită o propunere de acțiune de comunicare, cu componentă online și offline, adresată unui grup de minimum 30 de tineri din propriile comunităţi, cu vârste între 15 – 30 ani, pe care îşi propun să o realizeze cu sprijinul organizației din care fac parte, în intervalul 6 – 13 mai 2016.

Temele acţiunii vor fi „9 mai – Ziua Europei” şi „Parlamentul European, aproape de tineri”, iar în realizarea evenimentului propriu de comunicare participanţii vor fi sprijiniţi cu materiale de informare realizate de Biroul de Informare al Parlamentului European în România.

Cei 30 de tineri Promotori selectaţi vor participa la workshop-ul „Democrație europeană în acțiune”, din 30 martie – 1 aprilie 2016, la București, în care vor afla detalii despre:

 • modul de funcționare a instituțiilor Uniunii Europene;
 • procesul decizional la nivel european și în Parlamentul European;
 • modalități de implicare a cetățenilor în societate;
 • democrație europeană și principalele valori europene;
 • organizarea unei acțiuni de comunicare (management de proiect, utilizarea social media și a altor tehnici de comunicare).

În urma acestui workshop organizat la sediul Biroului de Informare al Parlamentului European în România, participanţii îşi vor putea dezvolta propunerea iniţială cu care s-au înscris în proiect, astfel încât acțiunea de comunicare să aibă maximum de impact, să fie cât mai originală și atractivă.

Astfel, până pe 15 aprilie 2016 aceştia vor putea transmite versiunea actualizată a planului lor de acţiune,urmând ca ulterior să îşi poată planifica și organiza componenta de comunicare off-line, în propriile comunităţi, în intervalul 6 – 13 mai 2016. Prin modul în care participanţii îşi vor organiza și promova propriile acţiuni, vor trebui să se asigure că vor interacționa cu cel puțin 30 de tineri şi că evenimentele vor fi documentate cu fotografii, imagini filmate, etc.

În paralel, participanţii vor desfășura şi componenta de comunicare online, care poate avea ca obiectiv promovarea acţiunii (către presa locală, pe Facebook sau alte rețele online) pentru a avea un număr cât mai mare de participanți, organizarea unor acțiuni online, sau prezentarea rezultatelor (post-eveniment).

Promotorii selectaţi vor putea folosi în organizarea acțiunilor de comunicare materialele de informare și de promovare oferite de Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi vor putea beneficia de sprijin în perioada de promovare a acestor acțiuni prin intermediul canalelor de comunicare ale Biroului.

După realizarea acțiunii, participanţii vor trimite un scurt raport (max. 500 cuvinte) pe adresa promotori@spatiuleuropa.eu, însoțit de materialele filmate și de fotografii, până cel mai târziu la data de 1 iunie 2016.

În luna octombrie 2016 (într-o perioadă care va fi comunicată ulterior), participanţii vor face o vizită de studiu de 2 zile la Bruxelles, unde vor putea să vadă direct cum funcționează Parlamentul European.

La finalul proiectului, vom organiza o întâlnire cu toți participanții, în România, pentru ca aceștia să prezinte experiența acumulată.

Condiții de participare

Sunt invitați să participe tineri cu vârste între 18 – 30 de ani, membri ai asociațiilor de tineret, ai asociațiilor studențești sau ai grupurilor informale care desfășoară acțiuni cu şi pentru tineri. Pentru a fi eligibili, aceștia trebuie să fie membri în cadrul unei astfel de organizații/grup informal, să fi participat la realizarea a cel puțin unei acțiuni de comunicare, de activare socială, de advocacy sau de facilitare şi să nu fi participat la ediţia anterioară a proiectului „Promotori pentru democraţie europeană”.

Dintr-o organizație/ filială a unei organizații/ grup informal pot fi selectaţi maxim 2 membri. În cazul în care din partea unei organizaţii / filială a unei organizaţii/ grup informal se vor înscrie mai mult de 2 candidaţi, juriul va selecta maxim 2 dintre aceştia, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Criterii de selecție

 • Creativitate: viziune şi originalitatea ideii :total de 5 puncte
 • Relevanță: total de 20 de puncte 

– Relevanţa experienţei anterioare a aplicantului – 3 puncte

– Relevanța ideii de acțiune de comunicare în raport cu obiectivele proiectului „Promotori pentru democrație europeană” – 5 puncte

– Raportarea la valorile europene – 5 puncte

– Fezabilitatea acţiunii (complexitatea activităţilor propuse, posibilii parteneri la eveniment) – 4 puncte

– Modalitatea de atingere a grupului ţintă prin activităţile propuse – 3 puncte

 • Vizibilitate: Total de 10 puncte

– Modalităţi propuse pentru promovarea acţiunii în mediul offline şi online – 6 puncte

– Modalități propuse pentru ilustrarea implementării evenimentului (materiale audio/video, albume, pagini Internet, blog-uri, print-screen, etc.) – 4 puncte

Punctaj maxim total: 35 de puncte.

Aceste 3 criterii vor fi evaluate pe baza informațiilor care vor fi furnizate în formularul de înscriere. Autorii celor mai bine punctate 30 de propuneri de acţiuni de comunicare vor intra în echipa promotorilor.

Calendar

 • 6 martie 2016 (23:59): termen limită pentru înscrierea candidaturii. Înscrierea se realizează online, prin intermediul formularului de înscriere (vezi link-ul de mai sus)
 • 15 martie 2016: anunțarea celor 30 de participanți selectați
 • 30 martie – 1 aprilie 2016: workshop-ul „Democrație europeană în acțiune” va avea loc la București, la sediul Biroului de Informare al Parlamentului European în România (str. Vasile Lascăr nr. 31)
 • 15 aprilie 2016: transmiterea propunerii de acțiune îmbunătățită în urma workshop-ului „Democrație europeană în acțiune” şi a datei de organizare a acțiunii de comunicare
 • 6 – 13 mai 2016: perioada de realizare a acțiunilor propuse de către participanţi
 • 1 iunie 2016: termen limită pentru trimiterea raportului privind activitatea desfășurată
 • Octombrie 2016: vizita de studiu la sediul din Bruxelles al Parlamentului European
 • Noiembrie – decembrie 2016: evenimentul de prezentare a rezultatelor activităților desfășurate de participanți

Sprijin

 • Promotorii selectaţi vor participa gratuit în perioada 30 martie – 1 aprilie 2016 la workshop-ul „Democrație europeană în acțiune”, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, Asociația Pro Democrația (APD) şi Group of the European Youth for Change (GEYC). Vor fi asigurate costurile de transport până la București (pentru participanții din alte localități), pentru cazare și mese.
 • Participanţii vor primi materiale de informare și promoționale pe care le vor putea utiliza în acțiunile de comunicare pe care le vor organiza.
 • Promotorii vor fi îndrumaţi de către organizatori pe parcursul etapei de planificare a acțiunilor de comunicare.
 • Ulterior workshop-ului „Democraţie europeană în acţiune”, Biroul de Informare al Parlamentului European în România va transmite tuturor participanţilor o scrisoare de confirmare a participării acestora la proiect, pe care aceştia o vor putea folosi în relația cu partenerii de comunicare locali.
 • Pe perioada elaborării candidaturii de înscriere pentru a deveni „Promotor”, cei interesaţi pot solicita detalii suplimentare la adresa promotori@spatiuleuropa.eu.
 Detalii administrative

Doar persoanele selectate vor fi contactate în vederea transmiterii detaliilor legate de participare, numele acestora urmând să fie anunțate pe pagina de internet a Biroului de Informare al Parlamentului European în România (www.europarl.ro), precum şi pe paginile de internet ale partenerilor săi. După selecția participanților și înainte de organizarea workshop-ului, participanții vor transmite organizatorilor o scrisoare de recomandare din partea organizației din care fac parte, conform formularului de sprijin, până cel târziu la data de 21 martie 2016:

Pentru participarea la workshop-ul din București (30 martie – 1 aprilie 2016), cazarea (pentru 2 nopți) și mesele vor fi acoperite de organizatori, iar costurile de transport către București și retur vor fi rambursate după eveniment.

Pentru vizita de studiu la Bruxelles, cheltuielile vor fi asigurate de organizatori.

Sursa: www.europarl.ro/ro

« »