25 Oportunități | 36 Organizații

Internship la Guvernul României 2016

Participă la programul de internship al Guvernului care se va derula în această vară, în perioada 22 iulie – 22 septembrie 2016. Programul are drept obiectiv implicarea tinerilor performanți în activitățile Guvernului, pentru dobândirea de către aceștia a experienței și cunoștințelor practice. 150 de stagiari vor fi recrutați la Palatul Victoria, în ministere și în celelalte instituții participante la program.

Calendar

15 februarie: lansarea oficială a Programului

15 mai: încheierea perioadei de înscriere

16 mai – 29 mai: evaluarea candidaturilor

22 iulie: deschiderea Programului oficial de Internship

22 septembrie: finalul Programului

Criterii de eligibilitate

Cetățenia: candidații trebuie să dețină cetățenia română la data înscrierii.

Vârsta: candidaţii trebuie să aibă vârsta maximă de 25 ani la începerea programului, fiind născuţi nu mai devreme de anul 1991. Această limitare a fost stabilită luând în considerare pragul superior de vârstă stabilit de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) şi Uniunea Europeană pentru ecartul demografic de tineret/tineri adulţi, mai precis 24 ani.

Studiile: candidații trebuie să dețină la momentul debutului programului calitatea de student ori să fie tineri absolvenți ai unui program universitar ori postuniversitar, în țară ori în străinătate.

Experienţă: experienţa nu este necesară pentru a participa la programul de internship, deşi poate constitui un avantaj. Candidaţii activi pe piaţa muncii (angajaţi) nu sunt eligibili pentru înscriere.

Limbi străine: candidații trebuie să stăpânească o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană etc.).

IT: candidații trebuie să dețină cunoștințe minime din zona tehnologiei informației, preponderent fiind necesare cunoștințe pentru utilizarea pachetului de programe Microsoft Office.

Alumni: candidaţii care au participat deja în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului în anii anteriori nu sunt eligibili pentru program. Totuşi, se pot reînscrie, toți candidații care şi-au depus candidaturile în trecut, dar care au fost respinşi în urma etapelor de selecție.

Particularizare: Dincolo de aceste condiții generale, candidații trebuie să întrunească condițiile specifice menționate în pagina fiecărei instituţii participante, raportate la preferințele lor.

Sursa: www.internship.gov.ro

« »