25 Oportunități | 36 Organizații

Asociația Există o Șansă câștigă un nou drept pentru ONG-urile din Buhuși

Consiliul Local Buhuși a adoptat pe 30 martie 2016, la insistența Asociației Există o Șansă, Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Buhuși pentru activități nonprofit de interes local. Adoptarea Regulamentului asigură șanse egale tuturor ONG-urilor locale în derularea de proiecte care pot rezolva o parte din problemele diferitelor categorii de public țintă din comunitate, utilizarea fondurilor în mod corect și eficient, corelarea între nevoile societății civile și resursele financiare gestionate la nivel local.

Obiectivul general al acestui Regulament este sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea participării active a cetăţenilor la viaţa socială a comunităţii. În conformitate cu prevederile Legii 350/2005, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual, cu respectarea principiilor de liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a cumulului.

Propunerea vine să completeze prioritățile investiționale ale orașului Buhuși în perioada 2014-2020 și este răspunsul la cea de-a doua propunere privind soluționarea problemelor cu care se confruntă tinerii, oferită de către Asociația Există o Șansă, în cadrul campaniei de advocacy, parte a proiectului CERT-Centrul de Resurse pentru Tineret.

Sursa: www.facebook.com

« »