25 Oportunități | 36 Organizații

Asociația Lumina organizează conferința națională „Îngrijirea paliativă-beneficii şi provocări”

În zilele de 7-8 aprilie 2016, va avea loc la Bacău conferinţa naţională „Îngrijirea paliativă-beneficii şi provocări”, eveniment ce va aduce împreună reprezentanţi ai Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din toate regiunile ţării, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale sau alţi furnizori de servicii medicale şi servicii sociale.

Agenda Conferinţei va fi următoarea:

You can find unique sorts of essays. The documents are likewise quite exhaustive in presenting each one the info dependent on the guidelines. The more special you’re, the simpler it’s goes to be to establish it in the article. Furthermore, it should make sure that the article is suitably structured. Furthermore, the essay prompt necessitates you ought click here to signup with researchpaperwriter to indicate various innovative tactics to suppress the situation. The exact first measure of producing a remarkable reflective article is selecting an issue, therefore pick wisely!

You should think about all them although providing the structure of the article. To select the perfect topic on the article, you will need to know the essence of the essay you’re asked to draft. Knowing which type of article you are given to publish can let it be less difficult that you craft a successful and strong article in the simplest means possible. As you be given a completely free hand in selecting the article topic, it is possible to pick out a topic from the region at which you stand excel. An exploratory paper is ordinary in businesses when they’re trying to stumble upon a remedy to an issue and will need to obtain each one of the feasible perspectives and info out there. Considering that the essay papers cannot be prevented, it really is more difficult to maximize your knowledge, so that next time you’re requested to write an essay, you also could tackle this without the worry. The principal aspects of the term paper title web page Whether you’re writing high school term papers or scholarly research papers, the weather need to get coordinated in the most appropriate manner for the paper to work with.

Ziua 1

Cuvânt de deschidere-Mihaela Dumitrache- Director Executiv Asociaţia Lumina; Parteneriatul public-privat. Modele de servicii sociale-Sorin Braşoveanu-Director General D.G.A.S.P.C. Bacău;

Prezentarea proiectului Îngrijiiri paliative-măsuri integrate pentru incluziune socială”- Mihaela Dumitrache-Director Executiv Asociaţia Lumina, Sorin Bârlădeanu-Director D.G.A.S.P.C. Bacău;

,,Stabilirea strategiei pentru introducerea Metodologiei de lucru în îngrijirea paliativă, în instituţii”;

Ziua 2

Îngrijirea Paliativă-prezentare generală. Statistici la nivel naţional şi regional-Mălina Dumitrescu-Preşedinte A.N.I.P. & Mara Matei-Specialist Relaţii Publice-Asociaţia Lumina;

Cum îmbunătăţeşte îngrijirea paliativă situaţia copiilor din sistemul de protecţie-Mihaela Dumitrache- Director Executiv Asociaţia Lumina;

Suportul emoţional al îngrijitorilor-Marcelica Chiriac-psihoterapeut-Asociaţia Lumina, Lucian Bodor- C.N.A.S.R., suc. Bacău;

Sesiune de întrebări. Cuvânt de încheiere;

Notă: Participarea la conferința se face în limita locurilor disponibile. Dacă sunteți interesați, vă rugăm să ne contanctați la numărul de telefon: 0735.211.510, Mara Matei.

Sursa: 

« »