25 Oportunități | 36 Organizații

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin DJST Bacău “Concursul local de proiecte de tineret – 2016”

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin DJST Bacău, în perioada 16 mai – 14 iunie 2016, Concursul local de proiecte de tineret -2016. Tema Concursului este “Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii”.

Obiectivele concursului:

• Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală;

• Stimularea interesului tinerilor și studenților de a participa la activități de educaţie non-formală;

• Direcţionarea educaţiei non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluşi social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale și informale și a recunoașterii competenţelor dobândite;

• Creşterea gradului de participare a tinerilor și studenților la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate;

• Creşterea gradului de participare a tinerilor și studenților la vot;

• Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat;

• Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri și studenți.

Priorități:

Vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunități reduse: tineri cu dizabilități, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri care aparțin etniei romă, tineri care aparțin minorităților sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs), tineri imigranți etc.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, astfel:

• asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor OUG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare;

• Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare.

Calendarul de desfășurare a concursului:

– depunerea proiectelor: 16 mai-14 iunie 2016, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Bacău din Bacău, Str. Pictor Theodor Aman, nr.94 sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Bacău, prin poștă, înregistrate după data de 14 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la registratura DJST Bacău după data de 14 iunie 2016, ora 16.00);

– etapa de analiză administrativă: 15 -17 iunie 2016;

– afişarea rezultatelor etapei de analizã administrativă: 21 iunie 2016;

– clarificări și completări: 22 -28 iunie 2016;

– verificarea clarificărilor și completărilor depuse: 29 -30 iunie;

– afişarea rezultatelor etapei administrative: 30 iunie 2016;

– evaluarea pe bază de punctaj: 01 – 05 iulie 2016;

– afișarea rezultatelor: 06 iulie 2016;

– depunerea contestațiilor: 07 – 08 iulie 2016;

analiza contestațiilor și afișarea acestora: 11-14 iulie 2016;

– afişarea rezultatelor finale: 15 iulie 2016;

– perioada de derulare a proiectelor de tineret: 27 iulie-13 noiembrie 2016;

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST Suceava este 32 760 lei , cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei. Această limită poate fi extinsă cu 2.000 lei alocați pentru activități de formare pentru membrii organizației și voluntarii ei, având ca obiectiv dezvoltarea organizațională (ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 12.000 lei).

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv despre metodologie, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului și la sediul DJST Bacău. Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2016 se pot solicita la consilierul de tineret Theodora JACOTĂ.

« »

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.

Privacy Settings saved!
Setări de confidențialitate

Pentru o experiență cât mai plăcută acest site folosește cookie-uri. Navigarea site-ului înseamnă că ești de acord cu detaliile pe care le poți consulta aici.


  • _ga
  • _gid
  • _gat

Nu accept
Accept